Kontakt siden

Et Kontaktskjema er mye brukt i det offentlige og i kommunal sektor. Et kontaktskjema gjør det mulig å ha en god dialog med de offentlige etatene og samtidig kunne gi ris og ros alt ettersom.