For å bli best i IT!

Med et så stort fokus på teknologi som vi har idag er det ingen tvil om at det er et større behov for studier. Samfunnet hadde ikke vært det samme, hadde det ikke vært for alle teknologiske nyskapninger. Smarttelefonen har gjort samfunnet enda mer oppdatert, barna starter i yngre alder å stimulere sansene på et av familiens mange nettbrett. Kanskje har du planer om å investere i en av de aller nyeste, selvstyrte bilene når de lanseres på markedet? Det er bare å stille seg i kø for å kunne kjøre nyeste kjøretøy i garasjen. Kanskje ferdes du mye gjennom tunneler og er interessert i sikkerheten der du ferdes? Her også har teknologien kommet til med radiostyrte roboter som kan redde liv ved tunnelbranner. Det menneskelige sinn har kommet til et punkt i utviklingen hvor vi finner det både viktig og interessant å utvikle teknologien til vår fordel. For å bli best i IT er det dermed også behov for et enda større fokus på teknologi i skoleutdannelsen.

Norge trenger elever mer kompetente i arbeid!

Skal du begynne på videregående, eller kanskje du er ved et veiskille i livet og ønsker ta en utdanning innen teknologi? Per dags dato begynner it-utdannelsen først på andre året på videregående ved IKT-Servicefag. Med en så fremtidsrettet linje bør dog Norge starte studiene innen IT minst et år tidligere! For å utvikle oss som nasjon innen teknologi trengs noen justeringer. Ved et høringsnotat i 2017 foreslo kunnskapsdepartementet at IKT-serivefag burde være et ett-årig studium under elektrofag, mens Rogaland Unge Høyre mener IKT-servicefag burde bli en egen videregående programlinje fra første året. Det er dog ingen tvil om at skal Norge være på sitt beste innen IT bør elevene ha minst to år med IKT-servicefag og departementet burde gjøre linjen til Norges 14. utdanningsprogram! Slik får nasjonen utdype seg over lengre tid, både lærere og elever, og vi får dermed en renere IKT-utdanning! Selve IKT-bransjen trenger større erfaring innen praksis, og elevene trenger være mer kompetente i arbeid. Fortsetter lidenskapen etter videregående lån penger og fordyp deg mere. Verden bugner av utdanninger innen teknologi og du finner studiemuligheter innen teknologi ved de fleste skoler både i Norge og utlandet.

Best på hav!

Internasjonalt har Norge allerede et meget godt rykte innen utvikling av teknologi. Norske teknologibedrifter med satsning på havet har allerede markert seg verden rundt. Vi vil være best på hav, og ifølge næringsminister Monica Mæland fra Høyre, er det store muligheter for flere norske bedrifter framover. Den norske leverandørindustrien i petroleumssektoren ligger i verdensklasse når det kommer til å utvikle framtidens teknologiske løsninger. Norge som nasjon gjør det godt i en meget tøff konkurranse over hele verden! Norske teknologibedrifter med satsning på havet markerer seg også internasjonalt som en av 14 andre søkere. Nå får forskningsrådets havteknologisatsing tildelt 70 millioner kroner til utvikling av teknologi i havnæringene av MarTERA (Marine and maritime technology for a new era). I tillegg skal det deles ut 100 millioner kroner til nasjonale prosjekter for å utvikle ny teknologi innen de forskjellige havbransjene. Dette viser en god mobilisering og viktig stimulans for de norske teknologimiljøer! Ønsker du selv å forske mer på noe; ta et lite forbrukslån på dagen fra Sambla. Verden trenger nysgjerrige sinn!