Hvordan definerer man begrepet Telekommunikasjon?

Telecom er et vidt begrep som brukes for å beskrive Internett, mobiltelefoni og video.

Det finnes mange ulike jobber innen telekommunikasjon. I Telekommunikasjons-bransjen så handler dessuten mye om kundeservice. Hvordan man møter kundene er alfa og omega i en slik jobb og at man fremfor alt er imøtekommende og blid. Man skal prøve å løse kundens utfordringer på en god måte slik at kundene føler seg godt ivaretatt og i tillegg får et godt inntrykk av bransjen.

De som jobber med kundeservice er en stor ressurs for selve bedriften, siden de skal fungere som bedriftens ansikt utad, så det er et stort ansvar som hviler på deres skuldre kan man si.

For å jobbe innen kundeservice så skal man iallfall ha fullført videregående skole. Mange sjefer innen denne sektoren hevder likevel at det er ønskelig for kandidatene at de har fullført en Bachelorgrad innen et gitt felt, da er arbeidsgiver sikre på at kandidatene er gode til å skrive og snakke for seg og at de har god utholdenhet og evnen til å fullføre et stort prosjekt på egenhånd.

Vanlige arbeidstider for noen som jobber innenfor telekommunikasjon vil være morgenskift, kveldsskift og helge-skift blant annet så man har en stor fordel om man er fleksibel i forhold til arbeidstider og i tillegg har muligheten til å jobbe mye. For å være en god ansatt innenfor denne sektoren så skal man ha en god evne til å jobbe selvstendig i prosjekter, man skal være god til å motivere seg selv og ha gode rutiner på jobben samt god disiplin. I tillegg så skal man gjerne ha et behagelig vesen og en behagelig og god stemme sånn at kundene får et ekstra godt inntrykk av den bedriften som man skal representere som arbeidstaker.

Andre kvaliteter som er gode å ha i denne bransjen er selvsagt også sosiale ferdigheter og kompetanse som lar arbeidstakerne bygge gode og solide relasjoner med kundene over tid. Dette inkluderer det å være pålitelig, varm og imøtekommende og fremfor alt vise interesse for kundens behov og preferanser til enhver tid. Gjennomsnittlønnen til en som er ansatt innen telekommunikasjon vil normalt ligge på mellom 20.000 til 30.000 norske kroner i gjennomsnitt. Fremtiden ser ganske lys ut for de som jobber innen telekommunikasjon og de som ønsker seg en jobb innen denne samme sektoren, uansett hvilken jobb man ønsker seg. Analytikere har regnet på dette og det ser ut som om jobbene innen telekommunikasjon vil øke med over 15 prosent i årene fremover. Dette er veldig gode nyheter i vårt samfunn siden hele den industrielle delen av verden har vært gjennom en kjempestor og lang nedbemanningsprosess innenfor mange ulike sektorer og hundretusenvis av mennesker er blitt stående uten jobbhelt siden finanskrisen inntraff i 2009.

For å ta et grovt overslag over hvor mange jobber det finnes innen telekommunikasjon så fantes det 2.8 millioner slike jobber bare i USA i 2008, og da er ikke resten av verden tatt med i regningen.