Slik fungerer telefonen og mobiltelefonen

Som vi tidligere har sett så finnes det mange ulike jobber innen Telekommunikasjon om du er en av dem som ønsker deg en spennende karriere i denne sektoren her. Telekommunikasjon er også en sektor som opplever god vekst og i fremtiden er det anslått at jobbene her vil øke med over 15 prosent om man tar et gjennomsnittlig overslag. I denne artikkelen skal vi ta for oss hvordan vi kan benytte oss av mobiltelefonen mest mulig effektivt i jobbsammenheng for å få maksimalt utbytte.

Vi som er moderne mennesker av idag vet alle at teknologien rundt oss som vi benytter oss av hver eneste dag og gjør det mulig å ringe sin kjære ektemann, barna eller venner og familie med bare ett tastetrykk, snakke med kollegaer som befinner seg i andre land gjennom Skype eller rett og slett bruke internett som et godt verktøy på jobben. Teknologien som er livsviktig for oss og gjør oss istand til å vedlikeholde god og nær kontakt med de rundt oss og samtidig gjør oss istand til å løse diverse komplekse oppgaver på nett har gjennom de siste 30 årene gjennomgått en enorm forandring.

En av de verktøyene som vi benytter oss aller mest av både i dagliglivet og i jobbsammenheng er

mobiltelefonen. Mobiltelefonen har gjennomgått en radikal forandring siden telefonen ble oppfunnet av Alexander Graham Bell på 1800-tallet. Den første offisielle telefonsamtalen ble holdt av samme person den 10 mars 1876. Telefonsamtalen ble gjennomført i New York i USA.

Før telefonen ble oppfunnet så var det helt vanlig å kommunisere med morsesignaler.

Mobiltelefonen innehar en svært avansert form for teknologi som gjør at den har flere funksjoner. Her i denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan telefoner og mobiltelefoner egentlig fungerer. Det finnes først og fremst en mikrofon gjemt inne i alle telefoner og mobiltelefoner. Når vi da prater inn i en telefon eller mobiltelefon for den saks skyld så blir ordene våre omdannet til signalstrøm som så blir transportert via telenettet. Uansett hvem man ringer til setter telenettet opp en forbindelse mellom den personen som ringer og mottakeren i andre enden av samtalen. Signalstrømmen blir overført mellom hver av personene. En mobiltelefon fungerer omtrent likt som en radio ved at den kan ta imot og sende signaler. Den mobilstasjonen som man befinner seg nærmest vil så sende din samtale direkte til mottakeren i den andre enden.