Bruk av mobiltelefoni i ulike deler av verden

Mobiltelefoni er etterhvert blitt utbredt i store deler av den industrialiserte delen av verden.

Europa er likevel den verdensdelen som topper listen når det kommer til det mest attraktive og beste markedet. Dette har en god del å gjøre med at mange i denne delen av verden tjener jevnt og innehar en god lønnsinntekt og en del har også både en privat mobiltelefon og en mobiltelefon som skal brukes bare til jobbsammenheng. Asia er også en verdensdel som hele tiden er i rivende utvikling både i å skape nye jobber og i forhold til tekniske nyvinninger. Her jobbes det på spreng og en del av befolkningen har enten gjort en klassereise eller blitt en del av den nyrike gruppen.

Det i tillegg til en stor og lidenskapelig interesse for teknologi og nyvinninger gjør at Asia snart er iferd med å ta over førsteplassen som verdens mest attraktive markedet for mobiltelefoni.

Ordet mobilpenetrasjon betyr bare hvor mange mobilabonnementer per innbygger som finnes i de respektive landene. Selv om USA er et foregangsland på en del områder for resten av verden så er faktisk selve utviklingen av mobiltelefoni saktere enn forventet for fortsatt så er det bare 80 prosent av amerikanere som benytter seg av en eller flere mobiltelefoner. I Norge vil en mobiltelefonsamtale normalt gå via en fiberkabel som ligger under bakkeplan. SIM-kortet styrer mobilabonnementet og kundene kan bare være knyttet til et bestemt mobilselskap om gangen.

Når det kommer til bruk av mobiltelefoni i bilen så kommer det frem av det norske lovverket at dette er totalt forbudt og vil medføre en bot for eieren av bilen. Dette er på grunn av at bruk av mobiltelefon mens man kjører blir sett på som en fare for liv og helse i trafikken.