Kundene er viktigst

Det kommer stadig nye IT-verktøy og systemer. Noen er spektakulære å gjør bedriften bedre. Kommunikasjon med kunder blir stadig forbedret, og dette har ekstra fokus om dagen. Alle vil ha nye kunder og alle vil beholde de kundene de har. For mange bedrifter er det kamp om markedsplasser og hvilke veier de kan gå for å øke kundegruppen.

CRM, Kunden i fokus

Customer Relationship Management, eller hva er CRM, har hatt mye fokus. Veldig enkelt sagt er det kundehåndtering. På godt norsk: Sett kunden først. Denne strategien for økte inntekter og lønnsomhet vil hjelpe med besparing av kostnader og forbedre lojaliteten til kundene. For virksomheten vil dette utgjøre store for fordeler. “CRM er motoren som driver kunders tillit og bygger sterkere relasjoner med dem”. Du får mer informasjon om hva kundene trenger, tjenester og behov de har. Det er veldig enkelt for kunder å velge ny leverandør fordi det er et stort utvalg av dem.

Ulike behov og krav

Kunder handler forskjellig, og bruker systemet ulikt. Fokusområder er annerledes og behovene varierer fra kunde til kunde. Desto mer informasjon du har om kundenes kjøpemønstre og hva de foretrekker, jo bedre kan du hjelpe dem å bli. En fornøyd kunde forblir, mens misfornøyde kunder ser seg om etter et nytt bedre system som gir dem hva de vil ha. CRM er ikke bare et IT system. Dette kunderelasjons-systemet vil hjelpe samarbeidet med bedriften og hvordan mål kan oppnås. Kundelojaliteten forbedres og øker mersalg. Tillit til systemet kommer når de ser målene bli innfridd. CRM er et databasesystem med en solid base av grunnleggende informasjon og strategi. Det stiller spørsmål som “hva er fokus”, og “hvordan kan CRM systemet brukes for å gi din bedrift de rette løsningene”? Med andre ord har systemet strategisk og teknologiske løsninger for utfordringene. 

Kommunikasjon og kunnskap gir suksess

Kommunikasjon er alltid viktig for fremgang. Et godt CRM system kan samle, analysere og bruke kommunikasjonen riktig. Det er kritisk at systemet gir kundene hva de vil ha. Kommunikasjon fra forskjellige avdelinger gir alle innsikt og opplevelser, og det optimale kommer ved forståelse av tilbakemeldingene. Med alle ting optimalt kan salg, markedsføring og kundeservice kjapt ta avgjørelser. Disse avgjørelsene kan gi mersalg. Rask og riktig informasjon sørger for kunnskapsrike beslutninger . Gjetninger og synsing er ikke nødvendig. På kryss og tvers i bedriften blir alle involverte parter hørt og forstått. Dette kommer med et godt CRM system. 

Alle kunder liker å føle at de er den eneste og viktigste kunden av dem alle. Kunsten med et godt CRM system er å ivareta alle kunders relasjoner og gi dem dette. Dette oppnås når alle avdelingene i bedriften er lyttet til og forstått. Det hjelper ikke å ha et flott IT system hvis bruk av systemet ikke gir de riktige resultatene.