Telekommunikasjon

I denne artikkelen skal vi snakke om telekommunikasjon. Det første vi skal begynne med er å forklare litt kjapt hvordan datamaskiner fungerer, og deretter gå inn til hvordan historien har utviklet seg innen feltet telekommunikasjon.

Datamaskiner

Det første vi må forstå er et datamaskiner rett og slett er logiske maskiner som utfører programmer som vi selv har programmert. På mange måter så handler det rett og slett om signaler som enten kan være på eller av. Det vi snakker om er binære koder , altså “1” og “0”. Evnen vår til å kommunisere gjennom signaler er hele grunnlaget for vår intelligens og vår teknologi.

Datamaskiner hjelper oss å gjøre dette, men de er på ingen måte intelligente av seg selv. De gjør kun det de blir fortalt, og dersom de gjør noe feil så er det fordi vi mennesker har skrevet koden deres feil. Nå som vi vet litt mer om datamaskiner kan vi begynne med telekommunikasjon.

Historien

Industrien har forandret seg ganske mye fra den tiden hvor telekommunikasjon var den første telefonen som ble oppfunnet av Alexander G. Bell. I dag så har vi mange forskjellige bedrifter som kan styre telekommunikasjonen til store områder. På mange måter så er dette ganske stor makt fordi informasjonen som disse selskapene sitter med er utrolig! De kan faktisk vite hvor alle sammen er til enhver tid, dersom du har en mobiltelefon som har evnen til å ringe eller koble seg til 4G nettet. Vi har altså kommet ganske langt. Tenk også på hvordan miljøet har utviklet seg, og velg bedre kilder til energi som for eksempel hos https://tibber.com/no/ hvor du finner et bedre alternativ.

Analog og digital

En analog telefon er egentlig ikke noe annerledes enn når man brukte to bokser og koblet dem sammen med hyssing som man gjorde da man var barn. Det er egentlig bare en mye mer komplisert versjon av dette altså, og som du forstår så kan dette kreve en god del organisering, men prinsippet blir jo fort det samme. Dette vil egentlig si at de faktiske lydbølgene som du lager blir fraktet hele veien til mottaker, og det samme skjer tilbake. Hvordan er det da med den digitale løsningen? Problemet er at dersom det blir noe støy eller noe som forstyrrer signaler så blir dette også med til mottakeren.

Derfor gjorde man stemmen din om til en binær kode. Stemmen din blir kodet inn i 1-er og 0-er og så sender man denne digitale koden over til mottakeren i stedet. Mottakeren pakker derfra ut signalet gjennom å oversette det fra en binær kode til en lyd i stedet. På denne måten så kan vi forstå at telekommunikasjonen har blitt mye bedre etter utviklingen av datamaskiner og binære koder.